Prowadzę warsztaty fotograficzne i filmowe dla starszych dzieci, które dysponują już własnym sprzętem fotograficznym lub telefonami. Prowadzę też zajęcia dla dzieci młodszych z podstaw fotografii, kadrowania, opowiadania historii zdjęciami, nie ma konieczności posiadania własnego sprzętu.